Home

Psykoterapi ~ Handledning 

Robert Helsing Umeå 

Kontakt: Robert Helsing ~ 070-3318112 ~ RH.konsult@gmail.com

 

 

Psykoterapi


Psykoterapi är en behandlingsmetod som innebär samtal med en legitimerad psykoterapeut. Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) riktad till vuxna och par. Vanliga problemområden när man söker psykoterapi är:


Depression

Ångest

Social rädsla

Fobier

Grubblande/ältande

Existensiella funderingar

Sorg och kriser

Stress och utmattning


  Arbetet är ofta grundat på konkreta problem som klienten upplever i livet. Tillsammans gör vi en kartläggning över de problem som föreligger, därefter sätter vi upp mål för våra samtal.  Fokuset för arbetet är mestadels här och nu. Ibland kan även tillbakablickar ske där vi  undersöker tidigare erfarenheter i livet.

KBT-terapi kännetecknas av struktur och nära samarbete mellan dig och mig .


Efter ett inledande samtal kanske vi bedömer att det inte är nödvändigt med ett psykoterapiarbete med klart uppsatta mål. Samtalen kan då ha formen av vägledning/coachning i livet kring de svårigheter som kan finnas. Här är existensiella funderingar, kris och sorg exempel på sådana svårigheter. I sådana fall kan det räcka med några enstaka samtal.


Jag tar emot studenter för psykoterapi till nedsatt avgift.

Psykoterapi

för par

IBCT


Jag är vidarutbildad i IBCT och har lång erfarenhet av att möta olika slags problem som kan föreligga i en relation. Jag tar även emot enskilda som vill få hjälp med en nära relation men som av olika skäl önskar en enskild psykoterapi kontakt.


Min psykoterapi skräddarsys utifrån parets unika behov och baseras främst på KBT-tekniker. Jag jobbar både med acceptans och förändrings-fokus.

Min erfarenhet av psykoterapi är att oavsett man vill reparera relationen eller separerar har man stort stöd och nytta av IBCT psykoterapi som fokuserar på just nära relation.


Jag har också lång erfarenhet av psykoterapi som har fokus på vuxna barn och deras föräldrar.


IBCT står för Integrative Behavioral Couple Therapy, som är en vetenskapligt beprövad terapimetod för par som kan användas för att belysa och vända negativ kommunikation till positiv, sätta ord på känslor, tankar och behov, lyssna till varandra, träna på konfliktlösning och ge och ta kritik samt uppskattning. Metoden kräver en vidareutbildning och utförs främst av legitimerade Psykoterapeuter eller Psykologer 
Tjänster


Handledning

för

                      ledare

 

Att vara ledare är ett stimulerande men  utsatt uppdrag. I perioder kan det vara ett värdefullt stöd att få handledning i sitt ledarskap. Tillsammans skräddarsyr vi just din handledning. Handledningen kan vara mycket avgränsad till specifik del i ditt uppdrag eller ha ett bredare anslag som kan handla om både uppdrag och din livssituation som helhet. Handledningen kan sträcka sig över en kortare eller längre period. Jag baserar min ledarhandledning på vidareutbildningar inom området.

Jag har också egna ledarerfarenheter som bidrar med kunskap och förståelse för uppdraget. Gemensamt är ett tydligt och strukturerat arbete med KBT-fokus.

 

 

Handledning

och

Coaching


 Jag erbjuder handledning och coaching för professionella, enskilt och i grupp. Främst inom socialt och psykosocialt arbete. Utredning och behandling samt familjehem. Jag baserar min handledning till profesionella på vidarutbildningar och erfarenheter av ledarskap/handledarskap inom ovan områden. Främst inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg men även kriminalvård och familjehemsvård. Handledningen kan sträcka sig över en kortare eller längre period.

Om Robert


Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Mina utbildningar inom psykoterapi och psykoterapeutpprogrammet har jag läst vid Umeå universitet. Jag har även handledarutbildning i psykosocialt arbete. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, parterapier och familjerådgivning. Har arbetat som socionom med både psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, projektledning samt ledarskap inom socialtjänsten. Har erfarenhet av uppdrag rörande familjerättsliga konflikter och kriser.


För att få kalla sig psykoterapeut krävs en yrkeslegitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen. Titeln är skyddad dvs. ingen utan godkänd utbildning och legitimation får kalla sig legitimerad psykoterapeut.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för legitimerade psykoterapeuter. Yrkeslegitimationen och IVOs tillsyn är en garant för kvalitet, kunskap och kompetens.


Jag erbjuder vissa av mina psykoterapitjänster via internet/webbkamera.


En del arbetsgivare betalar kostnaden för psykoterapi för sina medarbetare.